история на село Сухаче

С. Сухаче е разположено в Дунавската равнина и се намира на 8 км северозападно от гр. Червена бряг и на 66 км югозападно от гр. Плевен, а Столицата София е на 132 км.

Надморската му височина е около 190 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира с подчертано студена зима и горещо лято.

история на село Сухаче
планински забележителности в Сухаче
риболов в село Сухаче

В близост до селото е Река Искър, която предлага чудесни възможности за воден туризъм, риболов, плаж, разнообразен отдих сред природата. Реката южно от Червен бряг близо до село Горник все още протича в каньон, който макар и не така впечатляващ като Искърския пролом, е привлекателен туристически обект.

Подходящо място за екскурзия е село Реселец (14 км южно). Там могат да бъдат видени групи от скални кули с височина от 20-30 м, които наподобяват различни фигури. Най-известните от тях са Куклите и Купените. Високо в скалния венец до река Ръчене се вижда скален прозорец, който заедно със скалите около него образува ясна фигура на огромен слон. На около километър от селото се намира Пропадалото, местност, която е пропаднала с около 30 м и е оградена от отвесни скали.

Неописуема е гледката в околностите около село Сухаче.

Не се колебайте да обиколите тези райони, който ще допринесат за Вашата релаксация и почивка.